Divesoft desinfeksjon

For vasking av RB

PrisNOK1 040,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Beskrivelse

Innhold: 500 ml


Sammensetning: 100 g konsentrat inneholder aktive ingredienser: 16 g dimethylbenzylalkylammonium-klorid. Aldehyd fri.

Dosering: Standard desinfisering - Konsentrasjon 1,0% - Kontakt: 5 minutter. ROTA / HIV / HBV og TB desinfisering - Konsentrasjon 1,0% - Kontakt: 30 minutter.

Merking iht. til farlige stoffer Ordinance: Farlig ved svelging. Etsende. Meget giftig for vannlevende organismer. Ved kontakt med øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller / ansiktsskjerm . Ved uhell eller hvis du føler deg uvel kontakt lege omgående . Oppbevares utilgjengelig for barn. Materialet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.